jan dries

info en contact

ESTATE JAN DRIES

Twee jaar na het overlijden van Jan Dries vindt de oprichting plaats van de ESTATE JAN DRIES, door zijn echtgenote Jet de Kort, samen met dochter Mieke Dries en haar echtgenoot Peter de Kort, en met de steun van dochter An Dries. Geheel in overeenstemming met het testament van de kunstenaar beheren zij de nalatenschap met de bedoeling zijn woning-atelier in stand te houden, én zijn werk te inventariseren en voor de toekomst te bewaren door het levend te houden via tentoonstellingen, ontmoetingen, publicaties en archiefbeheer.

Catalogue Raisonné

Estate Jan Dries werkt aan een catalogue raisonné en nodigt verzamelaars uit contact te willen opnemen waarna informatie wordt toegestuurd hoe omgegaan zal worden met het werk dat u in bezit heeft. Uiteraard verloopt dit enkel in uiterste discretie, in onderling overleg én met wederzijdse goedkeuring.

Om de authenticiteit van zijn werken voor de toekomst te vrijwaren (de werken van Jan Dries zijn immers zelden getekend), is het belangrijk dat deze “provenance”-lijst correct verloopt en zo volledig mogelijk is. Het spreekt vanzelf dat dit niet alleen in het belang van de kunstenaar is, maar ook in het belang van de verzamelaar.

Met een goed sluitende “provenance”-lijst wordt vermeden dat vervalsingen optreden en wordt de authenticiteit van het kunstwerk zeker gesteld. De “provenance”-lijst is notarieel bewaard en wordt voortdurend van updates voorzien, zodat u via de Estate Jan Dries hierop beroep kan doen.

Tentoonstellingen

Estate Jan Dries werkt samen met Callewaert Vanlangendonck Gallery in Antwerpen, en Galerie La Patinoire Royale Bach in Brussel.

Contact

Estate Jan Dries
Jet Dries - de Kort
Mieke Dries en Peter de Kort

info@jandries.org